กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรพินธ์ ระวีวิริยะกุล
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0623617802

นายยุทธนา พิมพกรรณ์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 0632674560

Mr. Ronaldo Fernando
Foreign Teacher

Mr. Joshua Primaver
Foreign Teacher

Miss. Evangelin Autentico
Foreign Teacher

Mr. Dennis Casing
Foreign Teacher

Miss. Marites Valdez
Foreign Teacher

Miss. Janine Millares
Foreign Teacher

Miss. Catherine Gonzales
Foreign Teacher

Mr. Che Miao
Foreign Teacher