กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีสัมอาง ผิวพิมพ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0896751922

นางสาวชลดา ดวงประวัติ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0817938915