ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วันสำคัญ (กิจกรรมวันชาติ/วันพ่อ/วันดินโลก)ปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วันสำคัญ (กิจกรรมวันชาติ/วันพ่อ/วันดินโลก)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันโภชนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้าง เลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 25 ต.ค.2565 ซื้ออาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 33 / 2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 34 / 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากิจกรรมเรียนรู้สู่งานอาชีพ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 32/ 2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในกิจกรรมเรียนรู้สู่งานอาชีพ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากิจกรรมค่ายวิทย์คิดสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 31 / 2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายวิทย์คิดสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 30/ 2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 29 / 2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 28/ 2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากิจกรรมค่ายอาเซียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 27/ 2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายอาเซียน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65