ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 33 / 2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 95 ครั้ง