รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1)
โรงเรียนวัดแคนอก 44 ซอยนนทบุรี 23   ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-5253063 เบอร์แฟกส์ 02-5263574
Email : watkaenork@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :