ประเมินผลการปฏิบัติงานครูบุคลากรโรงเรียนวัดแคนอกประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64