ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันโภชนาการเพื่อสุขภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างเลขที่ 08/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จ้างอาหารกลางวันเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันโภชนาการเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กิจกรรมมัคคุเทศน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อเลขที่ 04/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (มัคคุเทศน้อย)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อเลขที่ 03/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันโภชนาการเพื่อสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างเลขที่ 03/2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 25665 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพนักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ (English Camp) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้าง เลขที่02/2566 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 จ้างเหมาอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ (English Camp)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ(English Camp)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อเลขที่02/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ (English Camp)
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วันสำคัญ (กิจกรรมวันชาติ/วันพ่อ/วันดินโลก)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วันสำคัญ(กิจกรรมวันชาติ/วันพ่อ/วันดินโลก) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการอาหารกลางวันโภชนาการเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้าง เลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 25 ต.ค.2565 ซื้ออาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 33 / 2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งซื้อ เลขที่ 34 / 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65