ภาพกิจกรรม
การประเมินการปฏิบัติงานครูบุคลากรโรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง๑)ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔
โรงเรียนวัดแคนอกได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2564,19:03   อ่าน 295 ครั้ง